Dofinansowanie

Firma ROYAL-BALTIC M.W. Burzyńscy Sp. J realizuje projekt grantowy pt. „Nowa Kręgielnia odpowiedzią na odbudowę i rozwój potencjału hotelu Royal-Baltic”, pod nazwą „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 13.1.1. MIKRO, MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA – REACT-EU – WSPARCIE DOTACYJNE dla OSI PRIORYTETOWEJ 13. ODBUDOWA I ODPORNOŚĆ (REACT-EU) REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Głównym celem projektu jest realizacja inwestycji prowadzącej do odbudowy i rozwoju potencjału Royal-Baltic oraz zwiększenie odporności na kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 320 000 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
Dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 160 000 PLN

Inwestycja obejmuje zakup kręgielni dwutorowej, jako rozwiązania, które umożliwi wprowadzenie nowych usług do oferty firmy.

eu

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

pfr

PFR